Hai! Semua pengunjung blog ini...

Matematik didefinisikan sebagai pembelajaran/kajian mengenai kuantiti, corak struktur, perubahan dan ruang, atau dalam erti kata lain, kajian mengenai nombor dan gambar rajah. Matematik juga ialah penyiasatan aksiomatik yang menerangkan struktur abstrak menggunakan logik dan simbol matematik. Matematik dilihat sebagai lanjutan mudah kepada bahasa perbualan dan penulisan, dengan kosa kata dan tatabahasa yang sangat jelas, untuk menghurai dan mendalami hubungan fizikal dan konsep.

Matematik juga adalah badan ilmu berpusat pada konsep-konsep ibarat kuantiti, struktur, ruang, dan perubahan, dan disiplin kajian-kajian ilmiah berkaitan dengannya; Benjamin Peirce memanggil ia "sains yang melukis kesimpulan-kesimpulan yang perlu". Ia berkembang, melalui penggunaan pemujaradan dan penaakulan logik, daripada membilang, pengiraan, pengukuran, dan kajian bentuk-bentuk dan pergerakan objek-objek fizikal. Ahli-ahli matematik meneroka konsep-konsep tersebut bertujuan untuk merumuskan corak-corak baru dan mewujudkan kebenaran mereka secara penyuntingan ketat yang dipilih melalui aksiom dan takrif-takrif yang sesuai.

Pengetahuan dan penggunaan matematik asas sentiasa berada di dalam bahagian sedia ada dan penting bagi kehidupan individu dan kumpulan tertentu . Penghalusan bagi idea-idea asas adalah dapat dilihat purba di teks-teks matematik berasal dalam Mesir kuno, Mesopotamia, India Purba, dan China Purba, bertambah dengan ketelitian kemudiannya diperkenalkan oleh Yunani Purba. Setakat ini , pembangunan diteruskan dalam keadaan tidak sangat memberangsangkan sehingga Zaman Pembaharuan pada abad ke-16 di mana inovasi-inovasi matematik berinteraksi dengan penemuan-penemuan saintifik baru yang membawa kepada satu pemecutan dalam pemahaman yang diteruskan

Matematik merupakan subjek yang mudah dipelajari dan tidak sukar seperti yang disangkakan. Jadikan subjek Matematik sebagai mata pelajaran yang digemari. Latihan yang tidak henti akan membantu menguatkan pemahaman terhadap sesuatu topik..Guru memberikan ilmu dan murid-murid pula memanfaatkan segala pengajaran guru dengan sebaik mungkin.

Selamat Belajar!

Shapes

Notes

Practise 1

Practise 2

Practise 3

Thursday, 17 November 2011

Test Yourself...

Match correctly.


                                  Rectangular prisms

                                                                                  
                                                                                                     
  Square prisms
                                   
                                                 
                             Triangular prisms

                             


Label correctly

                    base      face     vertex       edge


Who Am I ?            Three-Dimensional Shapes

Shapes Around Us
1. Identify variuos types of prisms


 

2. Label parts of prisms

i. face
ii. base(end face)
iii. vertex
iv. edge


3. Compare prisms and non-prisms

i. All prisms have at least 5 faces, 2 bases of the same shape and several faces which are rectangular or squre.
ii. Non-prisms are shapes that do not have 2 bases of the same shape.